Uogólnione kategorie poznawcze – szkic kognitywistycznego graala

„Wedle jakich kategorii my, jako ludzkość, zadaliśmy sobie pytania, na które pomimo wielkiego wysiłku, nadal wiele pozostaje bez odpowiedzi?”