Uogólnione kategorie poznawcze – szkic kognitywistycznego graala

„Wedle jakich kategorii my, jako ludzkość, zadaliśmy sobie pytania, na które pomimo wielkiego wysiłku, nadal wiele pozostaje bez odpowiedzi?”

Aktualizacje ‚Matrixa’ – adaptacja

"Teraz sama droga stała się celem, zaś wcześniejszy cel okazał się drogą." - czyli o transformacji jaka ma miejsce na Ziemi zarówno z perspektywy: kosmicznej, ludzkiej i systemowej.